User flow testen in Antwerpen

Deze week hadden we het genoegen om een eerste levenstest uit te voeren van onze 'reusable packaging as a service' in enkele baanbrekende restaurants in de stad Antwerpen!

Hartelijk dank aan de studenten Productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen voor hun hulp en enthousiasme! Positieve feedback van klanten bevestigde dat we op de goede weg zijn, maar we hebben ook genoeg frisse ideeën geïdentificeerd om de service verder te verbeteren en onszelf bezig te houden in de komende maanden!

Weer een kleine stap voorwaarts om onze steden afvalvrij en duurzamer te maken!


Open app